เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อสิน วัดประโชติการาม จ.สิงห์บุรี

รายละเอียด : ในครั้งนั้นปี พ.ศ. 2482 ท่านได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทรัพย์-หลวงพ่อสินขึ้นโดยได้อาราธนาพระสมณะเถระผู้ทรง คุณวิทยา เช่น หลวงพ่อลพ วัดโบสถ์(เจ้าคุณสิงห์ปุราจารย์),หลวงพ่อเชน วัดสิงห์,หลวงพ่อแป้น วัดบ้านไร่,หลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา,หลวงพ่อสาด วัดเสาธงทองฯลฯ ร่วมกันปลุกเสก โดยมีหลวงพ่อพูล วัดสังฆราชาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์(พระครูเกศีวิกรม) และหลวงนฤนาท ประไพ เป็นประธานฝ่านฆราวาส *เหรียญเก่าหายากประสาบการณ์ปกปักรักษาคุ้มครองครอบจักรวาล
ราคา : -
สถานะ : เช่าแล้ว
เบอร์โทรติดต่อ : 089-0897298