เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเอก วัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี

รายละเอียด : นามเดิม เอก ขุนศรี ชาติภูมิ เกิดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปี ระก ณ บ้านคุหลู ต.คุหลู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
บิดา นายจันทร์ มารดา นางโม ขุนศรี
การศึกษา - พ.ศ. ๒๔๔๘ เข้าเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนใกล้บ้าน
- พ.ศ. ๒๔๕๕ สอบไล่ได้ชั้นประถมบริบูรณ์การย้ายถิ่นทำกิน
- พ.ศ. ๒๔๔๘ ย้ายมาพักที่บ้านปลาไหล ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๓ ปี
อุปสมบท
- พ.ศ. ๒๔๖๑ อุปสมบทฝ่ายมหานิกายและจำพรรษาที่วัดตุ้มหู ตำบลชีน้ำร้าย
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - พ.ศ. ๒๔๖๔ ญัตติใหม่ในคณะธรรมยุติกนิกาย
ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ได้ฉายาว่า
ปวฑฺฒโน มีท่านเจ้าคุณพระสิงหบุราจารย์ (ลบ ฐิตาโภ ) วัดโบถส์ เป็นพระอุปัชฌาย์
ท่านพระครูวินิตศีลคุณ (ลา ปุณฺณชิ ) วัดโพธิ์ศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หน้าที่และตำแหน่งทางคณะสงฆ์
- พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ- พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
- พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทองเอน(ธ)และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูประพัฒนศีลคุณ ( พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี) -พ.ศ.๒๔๑๑ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
มรณภาพ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ เ วลา ๑๙.๑๕ น. อายุได้ ๘๑ ปี
หมายเหตุ เป็นภิกษุมหานิกาย ๓ พรรษา
เป็นภิกษุธรรมยุติกนิกาย ๕๗ พรรษา รวม ๖๐ พรรษา (เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ ๕๑ พรรษา)

*เหรียญประมาณปี2515
ราคา : 1500
สถานะ : พร้อมเช่า
เบอร์โทรติดต่อ : 089-0897298